منبع : طبیعت گردی |سفری مسئولانه به سواحل رویایی و سرزمین ناشناخته و کمتر شناخته شده پارسیان + چلّه بوچیر.
برچسب ها : بوچیر ,شناخته ,ناشناخته ,سواحل ,کمتر شناخته ,پارسیان چلّه ,چلّه بوچیر ,سرزمین ناشناخته ,سواحل رویایی